تماس با ما

آدرس: ساری کمربندی غربی روبروی اکبرجوجه بزرگ، ساختمان بسیج سازندگی طبقه سوم

 

شماره تماس دفتر سازمان : 33398903-011

شماره تماس خانه نخبگان : 33392625-011   

پست الکترونیک : basijelmi.mazandaran@yahoo.com

پست الکترونیک جدید سازمان:mazand.scientific organization@yahoo.com