درباره ما

سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری در 10 شهریور سال 1387 و در راستای پاسخ به مطالعات بر حق رهبر فرزانه انقلاب تاسیس شد. ایشان دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت و پیشرفت معرفی کردند. ودر سخنرانی های متعدد خود تاکید ویژه بر فعالیتهای علمی و حرکتهای دانش بنیان دارند و به نوعی یکی از دغدغه های اصلی ایشان در دیدار با دولت مردان،ا قشار نخبه جامعه و اساتید دانشگاه فراهم کردن زمینه های مساعد برای رشد جوانان ممتاز وبرتر جامعه بوده است. مفهوم سخنان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» این است که ما در راستای جهاد علمی باید تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم و فرصتهای بیشتر و بهتری را در اختیار جوانانمان قرار دهیم. به عبارت دیگر هزاره سومی که ما در هشتمین سال آن قرار داریم عرصه تقابل و تعارض و همین طور مواجهه فناوری ها است. هر کشوری از دانش و فناوری بالاتری برخوردار باشد می تواند به موفقیت بیشتری دست یابد. از طرف دیگر ما کشور جوانی داریم و جوانان کشورمان از خلاقیت بسیار بالایی بز خوردارند. معدل مدال ها و امتیازات ایران در عرصه مسابقات جهانی، مقام چهارم است. اما همین دانش ها در عرصه رفاه ما اثر بخش بوده است؟ متاسفانه امروز جواب ما به این سوال ها منفی است و در واقع رتبه صنعتی ما ده درجه متفاوت از رتبه علمی کشورمان است چرا که ساز و کارمسیرصحیحی را برای نسل جوانمان در راستای تبدیل علم و دانش به فناوری و تولید ثروت تعریف نکرده ایم.

سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری با هدف ایجاد یک حرکت امید بخش برای نسل جوان و شناسایی و رفع جلاء های موجود در ساز و کارهای ذکر شده تشکیل شده است.

وظایف سازمان:

1.شناسایی خلاء، نیازها و الویت های چرخه نهضت نرم افزاری و توسعه فن آوری کشور.

2.پشتیبانی و تقویت تشکل های علمی، پژوهشی و فناوری بسیجی برای ورود به عرصه علم، نهضت نرم افزاری و توسعه فناوری کشور.

3.تقویت بنیه علمی، پژوهشی و توانمند سازی علمی مهارتی بسیجیان.

4.هدایت وحمایت از طرحهای مخترعان، مبتکران، محققان و نخبگان علمی، پژوهشی و فناوری در ابعاد مختلف.

5.کمک به فراگیر نمودن تشکل هسته علمی – پژوهشی مردمی به منظور اثر گذاری در پیشرفت علمی و فناوری کشور.

6.مشارکت در کارآفرینی علمی – پژوهشی برای بسیجیان متخصص، محقق، مبتکر و کارآفرین.

7.شناسایی، جمه آوری، پرورش و حمایت از ایده ها و خلاقیت نوآورانه.

8.کمک به ترویج ارزش های دینی، انقلابی و فرهنگ و تفکر بسیجی در عرصه های علم، پژوهش و فناوری، تولید صنعتی، توسعه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی.

9.تلاش به منظور نقش آفرینی موثر اقشار و متخصصان در حلقه های زنجیره تولید علم، توسعه فناوری، تولید صنعتی،ت وسعه اقتصادی و گسترش عدالت اجتماعی.

10.تعامل موثر با کلیه مراکزعلمی، پژوهشی و صنعتی و دستگاه های ذیربط در کشور و بهره گیری از ظرفیت ها، توانمندی ها و حمایت های آنان.

11.مشارکت در ایجاد و توسعه مراکز رشد.

اهم فعالیت های بخش های اجرایی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری:

1.مرکز حمایت از مبتکران، مخترعان و محققان بسیجی:

– توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش.

– حمایت(مالی–مشاوره ای)

– جلب مشارکت و حمایت نهاد های مشابه.

2. مرکز رشد و هدایت فناوری:

– توسعه و بهره برداری محصول از طریق برقراری ارتباط با صنایع مرتبط.

-حمایت از ایجاد شرکتهای دانش بنیان.

– ایجاد ساز و کار مناسب جهت عملیاتی کردن طرح و ایده های مصوب (مرکز رشد).

-هدایت پروژه های خاتمه یافته به صنعت دفاعی و غیر دفاعی.

-بهره مندی از اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری کشور در این عرصه.

آدرس: ساری، کمربندی غربی، بعد از پمپ بنزین مفیدی، روبروی تالار اکبر جوجه بزرگ.

کد پستی: 4715967131
 تلفن: 01133398903